Definitionen av en Zombie enligt NE

zombie

zombie [sv. uttal s?´mbi] (eng., ’döddansare’, ’levande död’; ’gengångare’; ’ormgud’, ett ord av västafrikanskt ursprung), en person som enligt voodoo fråntagits sin själ och vars själlösa kropp brukas som slav; se vidare voodoo.

I tidiga skräckfilmer som ”White Zombie” (1932) och ”Svart mystik” (”I Walked With a Zombie”, 1943) var zombies mest exotisk monsterrekvisita. ”The Serpent and the Rainbow” (1987), baserad på antropologen Wade Davis forskning och upplevelser, är det första filmförsöket att både skildra voodoo-religionens komplexa föreställningsvärld och fenomenet med zombies. George A. Romeros kassasuccé och lågbudgetfilm ”Night of the Living Dead” (1968), följd av ”Dawn of the Dead” (1978) och ”Day of the Dead” (1985), introducerade emellertid pestliknande zombieepidemier som en modern symbol för konsumtionssamhällets konformism och andliga död. Romeros filmer har givit upphov till ett otal plagiat och parodiska efterföljare, t.ex. ”Return of the Living Dead” (1985) och ”Braindead” (1993). År 2004 nyinspelades ”Dawn of the Dead” av Zack Snyder (f. 1966) och Romero väckte själv nytt liv i genren med ”Land of the Dead” (2005) och ”Diary of the Dead” (2007).

Enligt NE är alltså zombier alltid kopplade till voodoo. Jag ställer mig lite frågande till detta synsätt, och jag är heller inte helt hundra på i vilken utsträckning NE kan ses som en auktoritet på området.*

Voodoo definieras vidare som:

voodoo

voodoo [vu:´du] (eng.), kreoliserad afrikansk folkreligion på Haiti, Västindien. Ordet härstammar från ordet för ’ande’, vodu, hos fon-folket i nuv. Benin, Västafrika. Voodoo är löst organiserad efter de olika andarna, som utgör grupper som kallas ”nationer” med namn som anspelar på afrikanska platser och folk, t.ex. Yoruba (i nuv. Nigeria), Fon, Kongo, under ledning av en houngan (manlig) eller mambo (kvinnlig). Voodoo utgår från att människor, natur och gudavärld ingår i samma spirituella kosmos. Man dyrkar hundratals andliga krafter, loa, vilka uppfattas som manifestationer av gudomen. Även om många loa identifieras med katolska helgon är teologin afrikansk och gränsen mellan människa och gud möjlig att överskrida. Loa besätter under voodoo-gudstjänsterna mänskliga medier; på så sätt kommunicerar de direkt med församlingen, botar sjuka och löser sociala problem.

Till ”den vänstra handens verk” hör zombie-föreställningarna: En bokor (’trollkarl’) sägs kunna straffa en misshaglig person med zombiefiering genom att infånga den själ som styr medvetandet och därefter kontrollera kroppen, som används till hårt kroppsarbete. Skräcken för zombiefiering bör ses mot bakgrund av det forna slavsamhället och har varit (och är) ett av flera effektiva sanktionsmedel i händerna på de hemliga sällskap som reglerar socialt liv på den haitiska landsbygden. De omskrivna voodoo-dockorna har aldrig varit en del av voodoo, men det förekommer en omfattande kommers av dem såväl i Haiti som i New Orleans. En afro-brasiliansk motsvarighet till voodoo är candomblé.

Enligt denna definition är zombier vidare inte viljelösa odöda som bara drivs av sin hunger efter människokött, utan de är helt styrda av voodooprästens vilja. Inte speciellt likt de zombier vi lärt oss känna igen och älska genom media nu för tiden direkt.*

*Tankar av Kostas.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

, , , ,